Drifting er for de uinnvidde en motorsport som benytter seg av kjøreteknikken ved samme navn. Denne teknikken går ut på å få bakhjulene til å miste grepet mot underlaget, slik at bilen spinner gjennom svingene, samtidig som sjåføren kontrollerer denne bevegelsen (sladding).
Med andre ord kan det sies at drifting er kontrollert sladding hvor en fører lar bakhjulene kontrollert sladde og der føreren må kontra styre bilen rundt en trasè eller bane.

Kriterier for dømming i en konkurranse kan være:
Hastighet:
Hastighet er en ikke- subjektiv kriterie. Hastighet brukes ved å overvåke en førers hastighet på en bestemt del av
banen. Hver bane kan ha flere hastighetsområder , men bare ett område vil bli brukt i dømmingen.
Vinkel:
Den maksimale driftevinkelen en sjåfør kan opprettholde og kontrollere gjennom den definerte linjen.
Linje:
Driftelinjen er definert som den ideelle linjen bilen må følge og er merket med indre ”clipping points” og ytre
”clipping zones”. Den definerte linjen blir satt av arrangørens Løpsleder i samarbeid med fagdommerne under
konkurransen på hver enkelt bane.
Stil/show:
Stil/show en den mest subjektive delen av førerens kjøring. Stil/show er akkurat hva det høres ut som : Førerens
helhetlige evne til å føre bilen gjennom de spesifikke bedømmelseskriteriene og vise seg frem på den mest
personlige og individuelle måten . Det er essensen av stil/show . Aggressiv kontraføring , nærhet til murer,
ekstrem vinkel og ekstrem nærhet til lederbilen ( twin-kjøring) er eksempler på hvordan personlige kjørestil kan
bli vist frem .