Federation Internationale de l’Automobile (FIA), er det internasjonale organ med myndighet til å gi eller endre regler som fremmer kontroll av bilsport, har gitt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mandat til å påse at internasjonale bestemmelser for bilsport overholdes i Norge.

KNA har delegert dette mandat videre til Norges Bilsportforbund. All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes derfor Norges Bilsportforbund (NBF).

Alle konkurranser under Lista Motorfestival kjøres iht Norges Bilsportforbund (NBF) sitt reglement.

Street legal racing kan kjøres på engangslisens med unntak av klassen Street legal 6.70 der det kreves helårs Street Legal fører- og vognlisens. Man kan med andre ord ikke bruke en engangslisens for denne klassen.

For dragrace krever full dragrace førerlisens samt dragrace vognlisens.

Nyttige lenker til NBF sin hjemmeside mht gjeldende regelverk for de forskjellige klasser.

Konkurranse reglement for Dragrace

Generelle tekniske bestemmelser

Reglement for Street Legal

Teknisk reglement for Street Legal

Tilleggsregler for Street Legal

Tilleggsregler for Dragrace