Stig Bakke kommer for å vise frem sitt Bell UH-1-E, bedre kjent som Huey.

I forbindelse med Vietnamkrigen hadde US Marine Corps spesielle behov og det var i forbindelse med disse at UH1-E ble utviklet og produsert. US Marine Corps bestilte totalt 192 eksemplarer av denne typen der alle ble sendt til Vietnam. Av disse 192 helikoptrene kom bare 26 helikopter tilbake til USA etter Vietnam krigen og det antas at kun 5-6 av disse fremdeles er operative i dag. Man kan altså med rette sies at dette er en nyhet av de riktig sjeldne.

LN-OUS som i dag står på Ålgård er et UH1-E som deltok i Vietnamkrigen i perioden 1969-1970. Etter Vietnamkrigen opererte US Marines helikopteret frem til 1976 da det ble stasjonert og lagret på Davis Monthan Air Force Base i Arizona.

Etter 10 års lagring ble helikopteret i 1986 overført til San Diego Sheriff Department der det i to år ble brukt til å overvåke den meksikanske grensen.

Tekniske data:

Produsert: 1967

Maks hastighet: 224 km/t

Vekt: 2577 kg

Lastekapasitet: 1740 kg

Motor: Lycoming, T53-L-11D

Ytelse: 1100 hk

Drivstoff tank: 916 liter

Forbruk: 300 liter/time

Redningsheis kapasitet: 270kg/70 meter

Våpensystem: To Gatling Guns med en skuddhastighet på 2-6000 rpm

Det vil også være mulighet for å kjøpe prøveturer i helikopteret både lørdag og søndag