Lista Motorfestival har alltid vært arrangert for utøvere, av utøvere- og vil derfor alltid stå for det som er best for utøverene. Etter vår mening er det beste for utøvere friheten til å velge hvor og hvem man vil kjøpe lisens(er) av så lenge disse møter krav fremsatt i den nye motorsportforskriften av 2022. Dessverre deler ikke eksisterende motorsportforbund denne oppfatningen, noe som reflekteres i at disse stiller seg veldig vanskelige for oss som ønsker lisenser fra alle forbund velkommen.

Grunnet dette vil det ikke bli arrangert Lista Motorfestival så lenge eksisterende forbund vanskeliggjør arrangement der man står fritt til å velge hvor/hvilke lisens man vil delta med.